ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3591/01 υποβολή: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Η επιχείρηση Luis Elvas και ο τομέας κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην Πορτογαλία.