Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov dodatok 2020/6 (Text s významom pre EHP) 2020/C 237/01