Catalogul comun al soiurilor de plante agricole suplimentul 2020/6 (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 237/01