Kopējais lauksaimniecības augu šķirņu katalogs Papildinājums 2020/6 (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 237/01