Bendrasis žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogas Papildymas 2020/6 (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 237/01