Kommissionens forordning (EF) nr. 124/2002 af 24. januar 2002 om udstedelse af eksportlicenser for vin