Písemný dotaz P-0980/06 Salvatore Tatarella (UEN) Komisi. Uvíznutí tankeru Hanife Ana na mělčině