Oplysninger fra Kommissionen om Estlands beslutning om ikke at anvende visse bestemmelser i forordning (EU) 2020/698 — Covid-19-udbruddet (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/698 af 25. maj 2020 om særlige og midlertidige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet og om gyldigheden af visse certifikater, licenser og godkendelser/tilladelser samt udsættelse af visse periodiske kontroller og efteruddannelser inden for visse områder af transportlovgivningen (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 10)) 2020/C 183 I/04