Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5965 – Brookfield/Prime) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti