Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5965 — Brookfield/Prime) EØS-relevant tekst