Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/613, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi