Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/613 af 30. marts 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager