Kohtuasi T-688/18: Üldkohtu 5. märtsi 2020. aasta otsus – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf versus EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi CORNEREYE taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk BACKEYE – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Varasema kaubamärgi suurenenud eristusvõime, mis on tekkinud kasutamise käigus – Tõendid – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Faktide kontrollimine ameti omal algatusel – Määruse 2017/1001 artikli 95 lõige 1)