Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1059/2012 af 12. november 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 412/2008 for så vidt angår opdeling i delperioder af importkontingentperioden for frosset oksekød, som er bestemt til forarbejdning