Zadeva T-189/06: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2011 – Arkema France proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Vodikov peroksid in perborat — Odločba, s katero je ugotovljena kršitev člena 81 ES — Pripis odgovornosti za kršitev — Obveznost obrazložitve — Enako obravnavanje — Načelo dobrega upravljanja — Globe — Obvestilo o ugodni obravnavi)