Písemný dotaz E-4517/05 Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) Komisi. Padělaná osvědčení o kvalitě na dovezených výrobcích