Písomná otázka P-2542/07 Christa Prets (PSE) Komisii. Udeľovanie majstrovských titulov pri majstrovstvách amatérov a otázka diskriminácie