Zadeva C-102/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. julija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Ítélőtábla – Madžarska) – Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah — Stvarno področje uporabe — Tožba za vračilo plačanega nedolga — Neupravičena obogatitev — Terjatev, ki izvira iz neupravičenega vračila globe zaradi kršitve konkurenčnega prava)