Cauza C-102/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Ítélőtábla -Ungaria) – Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich [Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială — Domeniu de aplicare ratione materiae — Acțiune în restituirea plății nedatorate — Îmbogățire fără justă cauză — Creanță care își are originea în rambursarea nejustificată a unei amenzi aplicate pentru încălcarea dreptului concurenței]