Lieta C-102/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 28. jūlija spriedums (Fővárosi Ítélőtábla (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās — Materiālā piemērošanas joma — Prasība par nepamatotu maksājumu atgūšanu — Netaisna iedzīvošanās — Prasījums, kas radies saistībā ar konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā uzlikta naudas soda nepamatotu atmaksu