Predmet C-102/15: Presuda Suda (drugo vijeće) od 28. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Ítélőtábla – Mađarska) – Gazdasági Versenyhivatal protiv Siemens Aktiengesellschaft Österreich (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima — Područje primjene ratione materiae — Tužba za povrat neosnovano plaćenih iznosa — Stjecanje bez osnove — Tražbina koja proizlazi iz neosnovanog povrata novčane kazne za povredu prava tržišnog natjecanja)