Uchodźcy, dostęp do szkolnictwa wyższego w Europie