RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDEN FÖR ÅTGÄRDER AVSEENDE TREDJE LAND OCH DESS FÖRVALTNING UNDER 2017