Întrebare scrisă E-2551/10 adresată de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Comisiei. Descoperirea unei gropi comune în Sahara Occidentală