Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 76, 2012. március 15