Euroopan unionin virallinen lehti, L 76, 15. maaliskuuta 2012