Zadeva F-28/12: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 25. junija 2013 – Marcuccio proti Komisiji (Javni uslužbenci — Zahteva za izbris stavka iz zdravniškega poročila — Poškodba ali poklicna bolezen — Zavrnitev zahtevka z molkom organa)