Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1774 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Decizia 2012/137/UE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în lista țărilor terțe sau a părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de material seminal de la animale domestice din specia porcină [notificată cu numărul C(2019) 7644] (Text cu relevanță pentru SEE)