Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 228, 3 ta' Awwissu 2011