Sprawa F-109/11: Skarga wniesiona w dniu 24 października 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji