SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2756/00 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Niet-omzetting van Richtlijn 79/409/EG over het behoud van wilde vogels.