Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2237 z 1. októbra 2019, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách na obdobie 2020 – 2021