Förstainstansrättens beslut den 11 mars 2002 i mål T-3/02: Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission (Kontroll av företagskoncentrationer – Passivitetstalan – Ställningstagande – Uppenbart att talan skall avvisas)