Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 11 päivänä maaliskuuta 2002 asiassa T-3/02, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Yrityskeskittymien valvonta – Laiminlyöntikanne – Kannan määrittely – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)