ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1018/91 του κ. Pol MARCK προς την Επιτροπή. Κωλύματα εκ μέρους της Γαλλίας