Decizia 2012/768/PESC a Consiliului din 9 martie 2012 privind semnarea și încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei de stabilire a unui cadru pentru participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor