TITJUR Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 16 maart 2006. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek. # Niet-nakoming - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna - Bescherming van soorten. # Zaak C-518/04. Commissie/Griekenland