SKRIFTLIG FRÅGA E-2265/01 från Ioannis Marínos (PPE-DE) till kommissionen. Outtnyttjade strukturfondsmedel.