Lieta T-292/11 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 29. jūlija rīkojums — Cemex u.c./Komisija (Pagaidu noregulējums — Konkurence — Lūgums sniegt informāciju — Regulas (EK) Nr. 1/2003 18. panta 3. punkts — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība)