Korigendum k prijatiu s konečnou platnosťou (EÚ, Euratom) 2020/1776 opravného rozpočtu Európskej únie č. 7 na rozpočtový rok 2020 (Úradný vestník Európskej únie L 401 z 30. novembra 2020)