Rectificare la Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2020/1776 a bugetului rectificativ nr. 7 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 401 din 30 noiembrie 2020)