Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve nr 7 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2020/1776, parandus (Euroopa Liidu Teataja L 401, 30. november 2020)