Komisijas lēmuma kopsavilkums (2017. gada 5. aprīlis), ar ko koncentrāciju atzīst par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta M.7878 – HeidelbergCement / Schwenk / Cemex Hungary / Cemex Croatia) (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 1650) (Dokuments attiecas uz EEZ. )