Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5063 – BLG Italia/ICO/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP