Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5063 – BLG Italia/ICO/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ