Besivystančių šalių užtvankų infrastruktūros gerinimo finansavimas 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl besivystančių šalių užtvankų infrastruktūros gerinimo finansavimo (2010/2270(INI))