Inventura „jednotného auditu“ (single audit) a spolehlivost práce vnitrostátních auditních orgánů v oblasti soudržnosti z hlediska Komise. Zvláštní zpráva č. 16/2013