SKRIFTLIG FRÅGA E-2689/01 från Mario Mauro (PPE-DE) till kommissionen. Finansiering vid generaldirektoratet för energi och transporter.