Neuvoston päätös, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012 , Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston jäsenen nimittämisestä