Nõukogu otsus, 24. september 2012 , Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu ühe liikme ametisse nimetamise kohta